view updated

Stefan Einhorns sju nya dödssynder

Ulla Sundström

Stefan Einhorns sju nya dödssynder

Kultur. Falskhet är det värsta vi vet, enligt Stefan Einhorns nya bok. Där undersöker han vilka mänskliga egenskaper vi tycker allra mest illa om, "de nya dödssynderna".

Nio år efter den uppmärksammade boken Konsten att vara snäll kommer nu en sorts uppföljare som tar upp människors mörka sidor, De nya dödssynderna. Inför den använde sig Stefan Einhorn av tre olika opinionsundersökningar: djupintervjuer, frågor till en expertpanel och en webbenkät till över tusen personer.

Resultatet blev överraskande. Att falskhet skulle toppa listan hade han aldrig trott. 83 procent ansåg att falskhet tillhör människans sju sämsta egenskaper.

- Det tyder att vi värderar trygghet högt. Vi lever i ett tillitssamhälle. Jag undrar om falskhet skulle värderas lika högt i ett annat land.

Idén att skriva om människors mörka egenskaper dök upp vid en frukost med några vänner, där någon undrade vilka egenskaper de andra tyckte sämst om. "Snålhet", sa Stefan Einhorn. Sedan började han fundera vidare vilka sidor som egentligen ses som de värsta i dag. De gamla dödssynderna som listades av katolska kyrkan 500-talet: högmod, vällust, frosseri, girighet, lättja, vrede och avund, vilka av dessa räknades fortfarande som dåliga egenskaper?

Inte många visade det sig. En enda kom med bland de nya sju: girighet.

- Och den hängde kvar i fingertopparna, kom först sjunde plats, det var väldigt liten skillnad mellan egoism och girighet. Men samtidigt är det intressant att girighet är något som vi har föraktat genom årtusenden.

Snålhet, avundsjuka och fanatism är egenskaper som han hade väntat sig den nya listan, men de kom inte med.

Enkäten visar skillnader mellan unga och gamla, män och kvinnor. De yngre ansåg sig ha mer av de mörka sidorna och mindre av de goda sidor som även dessa undersöktes i en webbenkät.

- Det finns data att man blir en vänligare själ med åldern, man får ökad social kompetens, kanterna slipas av. Om man nu inte bestämt sig för att bli en surgubbe, säger Stefan Einhorn och ler lite stillsamt.

Däremot finns ingen forskning som stöder skillnaden mellan män och kvinnors egenskaper. I undersökningen ansåg fler kvinnor att de besatt goda egenskaper och fler män att de hade dåliga.

- Det är en spännande observation men om det beror att män är mer insiktsfulla eller att kvinnor faktiskt är godare går inte att säga, men personligen är jag inte främmande för tanken att män har lite mer av de mörka egenskaperna.

Efter succén med Konsten att vara snäll kunde Stefan Einhorn ner i arbetstid, men han har fortfarande en 20-procentig tjänst Karolinska och tar emot patienter några veckor om året, resten av tiden skriver han och föreläser. Bland annat för läkarkandidater om "konsten att vara en god doktor".

När vi träffas är han i Göteborg för att medverka i ett tv-program nästa dag. Vi ses i en hotellbar.

Stefan Einhorn har också föreläsningar i samband med bokutgivningarna och han har hunnit prata om De nya dödssynderna några gånger.

- Det blir alldeles tyst i salongerna, mina föreläsningar brukar, tro det eller ej, annars vara underhållande. Men nu sprider sig ett allvar. Det här är viktigt. De mörka sidorna ställer verkligen till det, såväl individnivå som grupp- och samhällsnivå. Ytterst hotar det människans överlevnad.

Bokens undertitel är Våra mörka sidor och hur vi kan hantera dem. Och syftet med boken är egentligen detsamma som med Konsten att vara snäll: Att oss alla att bli godare människor.

- Vi tjänar att vara goda, det finns det vetenskaplig forskning som visar. Vi njuter av att göra gott, när vi gör något gott för andra gör andra gott för oss och blir vi väl behandlade presterar vi dessutom bättre.

Men vilka mörka sidor har han fått syn hos sig själv under arbetet med boken?

- Jag kände igen mig i de flesta av de mörka sidorna, även bland "bubblarna", det vill säga de egenskaper som hamnade strax under listan.

Hans förhoppning är att människor som läser boken ska stanna upp och tänka efter, rannsaka sig själva.

- Människor kan förändras men det kräver arbete.

Själv har han arbetat med sin vrede. Först genom att tygla sitt beteende. Och som en konsekvens av det blir han inte lika ofta arg nu för tiden. Nu är det avund som står i fokus.

- Jag blev trött att vara missunnsam, jag säger helt enkelt till mig själv att tänka att andra förtjänar det de har och att jag har det bra som det är, lite kognitiv beteendeterapi.

Att ändra sitt beteende kan vara svårt och metoderna är många. I boken jämför han arbetet med att sluta röka det viktigaste är inte metoden utan motivationen, menar han.

Snålhet var ju en egenskap han spontant kom att tänka vid den där frukosten, men nu när han trängt djupare in blad de mörka sidorna är det snarare hänsynslöshet som han värderar som den värsta.

- Hänsynslösa människor kan ställa till med fruktansvärd skada, de klättrar ibland upp till maktpositioner och kan de förstöra ett helt land.